Zwroty

REGULAMIN ZWROTÓW

W przypadku chęci zwrotu którekolwiek mleka Laktowit z jakiegokolwiek powodu – jest to oczywiście możliwe! Odeślij do nas wszystkie zakupione wcześnie nieotwarte puszki w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania i niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki zwrócimy Ci pieniądze. Poniżej znajdziesz szczegółowe, wymagane prawnie, warunki zwrotów w sklepie Laktowit.pl.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem strony internetowej https://laktowit.pl (dalej: Sklep), w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną; do pobrania na końcu Regulaminu).
  4. Konsument może (aczkolwiek nie musi) skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu.
  5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca (Greenville sp. z o.o., ul. Ku Cytadeli 2, 61-722 Poznań) zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
  2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą lub przelewami internetowymi Przelewy24, Sprzedający może dokonać zwrotu na rachunek bankowy Zamawiającego po uprzednim zapytaniu o numer rachunku bankowego Klienta, drogą poczty elektronicznej Klienta.
  3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Geo-Poland ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno, Polska; z dopiskiem: “zwrot sklep laktowit.pl”, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
  5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Zwracane mleko zawsze musi być w oryginalnie zamkniętm opakowaniu.