MFGM

Tłuszcz mleczny MFGM

MFGM (z ang. milk fat globule membrane) – to kompozycja tłuszczów i białek mlecznych charakterystyczna dla mleka ssaków. Jest to struktura przypominająca dwuwarstwę fosfolipidową błony komórkowej, która otacza kuleczki tłuszczu mleka kobiecego.

Koncentrat białek z tłuszczem mlecznym MFGM, będący w składzie mleka Laktowit, posiada unikalny dla mleka matki zestaw białek i lipidów: laktoferynę, Immunoglobuliny G, kwas sialowy, cholesterol, fosfolipidy, sfingolipidy, gangliozydy i cholinę.


Niezastąpiony dodatek do mleka modyfikowanego

Dodatek tłuszczu mlecznego MFGM do mleka początkowego, następnego i modyfikowanego jest niezastąpionym źródłem wyżej wymienionych substancji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, bazą tłuszczową w mleku modyfikowanym stanowią źródła roślinne, zatem mają zupełnie różną kompozycję kwasów tłuszczowych i są pozbawione unikalnych dla tłuszczu ssaczego właściwości. Dlatego do mleka Laktowit dodajemy te składniki, które są kluczowe w tłuszczu mlecznym.

Wszystkie komponenty MFGM mają znaczenie dla rozwoju dziecka. Fosfolipidy i gangliozydy mają wpływ na formowanie i fałdowanie kory mózgu. Te struktury przekładają się bezpośrednio na rozwój neuronalny i zdolności kognitywne. Zastosowanie tego typu surowca w mieszance modyfikowanej (która nie jest idealnym zastępstwem mleka matki), sprawia, że jesteśmy jeden krok bliżej w naśladowaniu mleka matki.

Laktowit_Premium mleko modyfikowane do karmienia niemowląt. Posiada MFGM, czyli składnik wspierający własności kognitywne i rozwój dziecka.

Ponadto MFGM pomaga w rozwoju układu nerwowego i szybkość rozwoju zdolności poznawczych. Glikoproteiny pomagają działanie w jelitach, wpływając tam korzystnie na mikrobiotę jelitową.

Badania naukowe wykazały, że dodatek MFGM:

  • wspiera rozwój poznawczy dzieci (dzieci karmione piersią rozwijają się poznawczo sprawniej, niż ich rówieśnicy karmieni mieszanką modyfikowaną; zastosowanie dodatku MFGM w mleku początkowym i następnym wspiera rozwój kognitywny, a wyniki badań u tych dzieci są porównywalne do tych karmionych piersią)
  • u niemowląt po 6-tym miesiącu życia pomaga neutralizować infekcje bakteryjne i wirusowe; wykazano, że dodatek MFGM do mleka następnego zmniejszył częstość występowania u tych dzieci biegunek
  • zmniejsza ryzyko ostrego zapalenia ucha środkowego, zmniejsza stosowanie leków przeciwgorączkowych u niemowląt karmionych mieszanką i wykazuje działanie immunomodulujące
Laktowit Premium mleko dla niemowląt z MFGM. Wykres przedstawia jak MFGM wpłynęło na rozwój dzieci, które w wieku 12-18 miesięcy osiągnęły lepsze wyniki w rozwoju poznawczym, językowym, komunikacji, w przeciwieństwie do dzieci nie karmionych mlekiem z udziałem MFGM.

Badania kliniczne z udziałem niemowląt wykazały, że dodatek laktoferyny i MFGM do mleka dla niemowląt powoduje korzystny wpływ na rozwój neurologiczny w wieku 12 miesięcy. Badania wykazały również, że na przyspieszony rozwój neurologiczny przekładały się polepszone zdolności poznawcze, językowe i motoryczne oraz wzrost zdolności koncentracji.

Literatura:

  1. Timby N, Domellöf E, Hernell O, Lönnerdal B, Domellöf M. Neurodevelopment, nutrition, and growth until 12 mo of age in infants fed a low-energy, low-protein formula supplemented with bovine milk fat globule membranes: a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr. kwiecień 2014;99(4):860–8.
  2. Almeida CC, Mendonça Pereira BF, Leandro KC, Costa MP, Spisso BF, Conte-Junior CA. Bioactive Compounds in Infant Formula and Their Effects on Infant Nutrition and Health: A Systematic Literature Review. Int J Food Sci. 2021;2021:8850080.
  3. Li F, Wu SS, Berseth CL, Harris CL, Richards JD, Wampler JL, i in. Improved Neurodevelopmental Outcomes Associated with Bovine Milk Fat Globule Membrane and Lactoferrin in Infant Formula: A Randomized, Controlled Trial. J Pediatr. grudzień 2019;215:24-31.e8.
  4. Ali AS, Hasan SS, Kow CS, Merchant HA. Lactoferrin reduces the risk of respiratory tract infections: A meta-analysis of randomized controlled trials. Clin Nutr ESPEN. październik 2021;45:26–32.