Laktoferyna+MFGM i wpływ na rozwój dziecka przez lata

Laktowit wyniki badań wśród dzieci przyjmujących laktoferynę i MFGM, w wieku niemowlęcym i w efekcie mają lepsze wyniki w testach poznawczych i IQ.

Laktoferyna i MFGM – długoterminowy wpływ na rozwój

Przygotujcie się na przełomową wiadomość! Wyniki badań prowadzonych na dzieciach, które od pierwszego dnia życia karmione były mlekiem modyfikowanym wzbogaconym w laktoferynę i MFGM, właśnie przedefiniowały nasze pojęcie o rozwoju intelektualnym i funkcjach poznawczych!

Badania naukowe wykazały, że dzieci, które karmione były mlekiem dla niemowląt z dodatkiem MFGM i laktoferyny przez pierwsze 12 miesięcy życia, osiągały znacznie lepsze wyniki poznawcze i lepiej rozwijały zdolności intelektualne w wieku 5,5 roku, w porównaniu do dzieci karmionych standardowym mlekiem modyfikowanym!

Ale co to tak naprawdę oznacza? To oznacza, że żywienie naszych dzieci ma kluczowe znaczenie w ich rozwoju. To oznacza również, że innowacje w żywieniu niemowląt przynoszą realne korzyści w postaci poprawy inteligencji i funkcji poznawczych, otwierając dzieciom drogę do sukcesu od najmłodszych lat!

Laktowit z laktoferyną i MFGM – wpływ na procesy poznawcze u kilkuletnich dzieci

Warto pamiętać, że “pierwsze 1000 dni” życia dziecka są niezwykle ważne dla jego rozwoju, a właśnie w tym okresie mózg i układ nerwowy przechodzą niesamowitą transformację. Nasza misja, to zapewnić dzieciom najlepszy start w życie, a badania naukowe potwierdzają, że MFGM i laktoferyna odgrywają kluczową rolę w tym procesie.

Najnowsze badanie uzupełniające z 2023 roku rozszerza naszą wiedzę na temat wpływu mleka modyfikowanego z dodatkiem MFGM i laktoferyny na rozwój poznawczy dzieci w podwójnie ślepym, randomizowanym, kontrolowanym badaniu żywieniowym, przeprowadzonym wśród 292 dzieci.

Już wcześniej wykazano, że mleko dla niemowląt z MFGM i laktoferyną ma znaczący wpływ na rozwój zdolności intelektualnych i odporność dzieci badanych w wieku 12 – 18 miesięcy. Opisaliśmy te wyniki badań tutaj i tutaj We wcześniejszym badaniu średnie wyniki Bayley-III (indywidualnego testu przeznaczonego do oceny funkcjonowania rozwojowego niemowląt i małych dzieci) były o 8,7 punktu wyższe, a wyniki językowe i motoryczne o około 12 punktów wyższe u dzieci z grupy MFGM + laktoferyna, w porównaniu z grupą kontrolną.

Kontrolowane badania żywieniowe wśród kilkuletnich dzieci

Teraz, w badaniu przeprowadzonym wśród dzieci w wieku 5,5 roku, korzystając z wyników WPPSI-IV (innowacyjnego miernika rozwoju poznawczego przedszkolaków i małych dzieci) jako głównego punktu odniesienia, zauważono, że dzieci, które otrzymywały mleko modyfikowane z MFGM i laktoferyną do 12 miesiąca życia, osiągnęły znacznie lepsze wyniki w dziedzinie wizualnej przestrzenności i szybkości przetwarzania danych.

Dzieci w wieku od 5,5 do 6 lat, które otrzymywały mleko modyfikowane z dodatkiem MFGM i laktoferyny w okresie niemowlęcym, osiągały lepszą zdolność do zwracania uwagi na szczegóły wizualne i przetwarzania relacji między różnymi danymi.

Pomiary funkcji wykonawczych w zadaniach DCCS i Stroopa (opisane niżej szczegółowo) reprezentują bardziej szczegółowe funkcje neurobehawioralne, które są równie ważne dla umiejętności związanych z codziennymi zachowaniami.

Pomiary funkcji wykonawczych są powszechnie uznawane za reprezentujące integralność obszarów mózgu w płatach czołowych. Są one jednymi z ostatnich, które dojrzewają w dzieciństwie.

Badania naukowe wykazały, że dzieci karmione mlekiem modyfikowanym z dodatkiem MFGM i laktoferyny posiadają lepsze konstrukty behawioralne, które oznaczają koordynację umiejętności niższego rzędu i przyczyniają się do wyrafinowanych zachowań, takich jak warunkowe reagowanie, rozwiązywanie problemów i rozumowanie wyższego rzędu.

Test WPPSI-IV

Wszystkie uzyskane wyniki WPPSI-IV były liczbowo wyższe dla grupy żywionej mlekiem dla niemowląt dodatkiem MFGM + LF w porównaniu z grupą kontrolną. Test Visual Spatial i Processing Speed oraz test FSIQ były znacząco wyższe zarówno przed, jak i po dostosowaniu do czynników demograficznych i społeczno-ekonomicznych.

Lepszy wynik w domenie wzrokowo-przestrzennej wskazuje, że żywienie niemowląt mlekiem z dodatkiem MFGM i laktoferyny przez pierwsze 12 miesięcy ich życia, skutkowało poprawą uwagi dzieci na szczegóły wizualne i zdolnością do przetwarzania związków między nimi (kojarzenie) w wieku od 5,5 do 6 lat. Lepszy wynik w zakresie Szybkości

Przetwarzania sugeruje, że dzieci, które otrzymywały formułę z dodatkiem MFGM i laktoferyny szybciej przetwarzały informacje i dokonywały rozróżnień wizualnych. Znacząco wyższe wyniki w złożonym teście FSIQ odzwierciedlają lepszą ogólną sprawność umysłową w grupie dzieci, która otrzymywała mleko modyfikowane z dodatkiem MFGM i laktoferyny.

Laktowit wyniki badań wśród dzieci przyjmujących laktoferynę i MFGM, w wieku niemowlęcym i w efekcie mają lepsze wyniki w testach poznawczych i IQ.

Efekt Stroopa:

Aby odnieść sukces w tym zadaniu, dzieci musiały nauczyć się reguły i zahamować swoje typowe tendencje na korzyść sprzecznej (ale poprawnej) odpowiedzi. Dzieci, które otrzymywały mleko zastępcze z dodatkiem MFGM i laktoferyny, osiągały lepsze wyniki w tej dziedzinie funkcji poznawczych. Wyniki z Efektem Stroopa były znacząco wyższe w grupie MFGM + laktoferyna, w porównaniu z grupą kontrolną (15,6 ± 0,4 vs 13,2 ± 0,4; P<0,001).

DCCS:

Dimensional Change Card Sort (DCCS) to zadanie, które mierzy elastyczne wykorzystanie zasad do kierowania zachowaniem jako sposób na zapewnienie wskaźnika rozwoju funkcji wykonawczych.

Uczestnikom przedstawiono karty i najpierw poproszono o posortowanie kart według jednej wytycznej (tj. koloru), następnie poproszono o zmianę wytycznej na kolejną (tj. kolor i kształt), a na koniec poproszono o sortowanie na podstawie obecności obramowania (tj. z obramowaniem sortuj według koloru, bez obramowania według kształtu).

Grupa dzieci, która piła mleko z MFGM i laktoferyną do 12 m. ż. ogólnie miała wyższe wyniki (7,4) w teście DCCS niż grupa kontrolna (6,5). Test DCCS ukazał również znaczące różnice w fazie granicznej, kiedy to grupa MFGM + LAKTOFERYNA (32%) uzyskała lepsze rezultaty niż grupa kontrolna (12%). Przedstawione wyniki wyraźnie sugerują, że dzieci, które otrzymywały mleko modyfikowane z dodatkiem MFGM i laktoferyny, osiągały lepsze wyniki i wyk

Laktowit wyniki badań wśród dzieci przyjmujących laktoferynę i MFGM, w wieku niemowlęcym i w efekcie mają lepsze wyniki w testach poznawczych i IQ.

Podsumowując, efekty żywieniowe zapewniane przez składniki MFGM i laktoferynę w mleku dla niemowląt, we wczesnym okresie życia, utrzymują się w dłuższej perspektywie i wpływają na rozwój dzieci. Realnie poprawiają rozwój mózgu i zdolności poznawcze w kolejnych latach. Jest to niezaprzeczalny dowód na to, że żywienie dzieci jest podstawą do ich właściwego rozwoju, a innowacyjne podejście do żywienia niemowląt ma potencjał, aby zmienić życie najmłodszych na lepsze, długoterminowo!

(11) 45,60 
(9) 45,60 
(4) 45,60